Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 27
Năm 2021 : 9.291
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

UBND HUYỆN QUẾ VÕ

TRƯỜNG MN ĐÀO VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 04 /BC-MNĐV

 

                      Đào viên, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện quy chế công khai

Năm học 2018-2019

 

Thực hiện Công văn số 280/PGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai năm học 2018- 2019, kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019- 2020. Trường mầm non Đào viên trân trọng báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai của năm hoc 2018 - 2019 như sau:

1. Về nội dung công khai:

- Trường đã thực hiện công khai các nội dung công khai được quy định tại điều 4 thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT theo các biểu mẫu quy định và niêm yết để mọi người biết và theo dõi dám sát kể cả thông báo cho Hội đồng sư phạm giáo viên nắm nội dung này.

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. chất lượng giáo dục:

- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt được 100/% mục tiêu của chương trình đối với từng độ tuổi. ( Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi 49 Mục tiêu; 3 tuổi 83 mục tiêu; 4 tuổi 99 mục tiêu; 5 tuổi 106 mục tiêu)

- Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển là 100 trẻ đạt các lĩnh vực giáo dục.

+ Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý.

+ Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục. Tăng cường hoạt động trải nghiệm giờ học, giờ chơi, hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.

+ Tổ chức các hoạt động hội thi, giao lưu, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông với các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh.

+ Thực hiện tốt các chuyên đề trong nhà trường đảm bảo an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ

b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế:

Công khai số trẻ em/nhóm lớp: Trường có 29 nhóm lớp. Bình quân nhà trẻ 20 trẻ/ nhóm; Mẫu giáo 35 trẻ/ lớp. Không có lớp học ghép.

- Số trẻ em học 2 buổi/ngày 100%. 890/890 trẻ;

- Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập không có;

- Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; 890/890 trẻ đạt 100% .

- Số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; 890/890 trẻ;

- Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; béo phì 6/890=0,67

NC31/890 = 3,48; TC46/890 = 5,17

- Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục:

+ Nhà trẻ: 81 trẻ;

+ Mẫu giáo là 809 trẻ .

c. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

Nhà trường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia cấp độ 1.

d. Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non:

Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

2.1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a. Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; 12 m2

- Số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em: 1,5m/ trẻ

- Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiều so với quy định 5 bộ/lớp.

- Số lượng đồ chơi ngoài trời đảm bảo tối thiểu mỗi sân chơi có ít nhất 5 loại đồ chơi an toàn và mang tính giáo dục.

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý  và nhân viên là 79;

+ Cán bộ quản lý 3;

+ Giáo viên 56;

+ Nhân viên 21.

+ Đại học 32 đ/c; cao đẳng 17 đ/c; Trung cấp 31 đ/c.

+ Hạng IV là 12 đ/c; Hạng III là 27 đ/c: Hạng II Là 23 đ/c và loại khác 18.

- Số lượng giáo viên  nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng là 80 đ/c.

- Hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học là học bồi dưỡng và Đào tạo hệ vừa học vừa làm,

3.1. Công khai thu chi tài chính:

a. Tình hình tài chính của nhà trường:

Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo theo các văn bản quy định hiện hành về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b. Học phí và các khoản thu khác từ người học:

Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học .

c. Các khoản chi theo năm học:

Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d. Đảm bảo chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ. Kết quả kiểm toán (nếu có):

Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

- Trong năm học 2018-2019, không có đơn thư thắc mắc về nội dung mà trường đã công khai của phụ huynh kể cả đội ngũ giáo viên.

2. Hình thức và thời điểm công khai:

- Công khai thường xuyên và định kỳ (đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học);

- Công khai qua Hội nghị công chức viên chức, qua các cuộc họp của nhà trường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh toàn trường, trên bảng tin, văn bản niêm yết tại phòng Hội đồng, báo cáo với cấp trên, qua hệ thống đài truyền thanh của xã ....

- Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng chuyển biến tốt, tạo dần thương hiệu của trường về chất lượng.

- Dự toán thu chi tài chính 2018 được công khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm vào đầu tháng 2/2018.

3. Đánh giá chung:

- Nhà trường thực hiện tốt Quy chế công khai; Phát huy dân chủ trong nhà trường Nội dung công khai có theo mẫu hướng dẫn.

- Các lực lượng giáo dục đều có ý thức thực hiện và giám sát, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường.

 Qua đây giúp cho phụ huynh biết được chất lượng giáo dục, tình hình cơ sở vật chất của nhà trường đồng thời góp phần tạo niềm tin trong công tác giáo dục của trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế  công khai năm học 2018-2019 của trường Mầm non Đào viên./.

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                          Mai Thị Lợi


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan