Địa chỉ: Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đào Viên

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh