Địa chỉ: Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Họ và tên:

  • Họ và tên:

 • Hoàng Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Thủ Quỹ
  • Học hàm, học vị:
   đại học
 • Đỗ Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng 1
  • Học hàm, học vị:
   đại học
 • Phùng Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
 • Mai Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học