Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 30
Năm 2021 : 9.294
Sáng kiến kinh ngiệm

Sáng kiến kinh ngiệm

MỤC LỤCTTNội dungTrang  1Phần 1: Mở đầu21. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm52. Tính mới và ưu điểm nổi bật của sáng kiến.63. Đóng góp của sáng kiến để nâng cao chất lượng quản lí dạy và học.62Phần II: Nội dung Chương 1: Khái quát thực trạng vấn đề làm quen với truyện.7Chương 2: Những giải pháp áp ...